เมืองอัจฉริยะ : กรอบแนวคิดสำหรับการพัฒนาเมืองด้วยระบบนวัตกรรม

  • Version
  • Download 246
  • File Size 9.78 MB
  • File Count 1
  • Create Date May 1, 2022
  • Last Updated May 1, 2022

บรรยาย วิชาสัมมนาการแผนและพัฒนาเมือง สาขาวิชาการผังเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 13:30-16:30 น.


Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *